Still working to recover. Please don't edit quite yet.

AEL:Emma Goldman

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

1869-1940

Emma Goldman blei født i Kovno (nå Kaunas) i Russland (nå Litauen) av jødiske foreldre, men emigrerte 18 år gammel til USA. I New York kom hun snart med i anarkistiske sirkler. Her utviklet hun sitt oratoriske talent, og som skribent og folketaler forble hun hele sitt liv en uredd forkjemper for anarkisme, fri kjærlighet og andre upopulære saker. Myndighetene kastet henne flere ganger i fengsel, en gang til og med for propaganda for prevensjon!

Emma jobbet nært med den polsk-fødte anarkisten Alexander Berkman. Etter å ha angrepet myndighetene i flere taler blei hun arrestert i 1893 og fengslet i New York for å oppfordret til opptøyer. Etter løslatelsen i 1894 holdt hun foredrag i Europa og USA. Goldman var amerikansk utsending til den første internasjonale anarkistiske kongress i Paris, som blei forbudt på grunn av politisk forfølgelse og måtte avholdes i all hemmelighet. Hun deltok også på den andre internasjonale anarkistiske kongress i Amsterdam i 1907.

Emma var en drivende kraft bak tidsskriftet Mother Earth som blei utgitt fra 1906 til 1917, et usedvanlig langt tidsrom til et anarkistisk tidsskrift å være.

Under første verdenskrig tok Goldman og Berkman en sterkt kritisk holdning til krigen som de så på som imperialistisk. Begge to blei anklaget og dømt for å ha brutt USA's verneplikt lover. De blei fengslet i to år og fikk hver sin bot på 10'000 dollar.

Rett etter løslatelsen, i 1919, blei de deportert til Sovjet. Først var de brennende beundrere av Sovjet regime, men blei etter hvert klar over den reaksjonære retning den russiske revolusjonen hadde tatt. Skuffet forlot de Russland i 1921. Etterpå skreiv Goldman boka My Disillusionment in Russia (1923).

Hun var en stund i Storbritannia, og blei britisk statsborger igjennom sitt ekteskap med en walisisk gruvearbeider i 1926. Sin selvbiografi Living My Life utga hun i 1931 i London.

Under den spanske borgerkrigen arbeidet hun for den spanske republikanske regjeringen i London og Madrid. Seinere reiste hun mye og arbeidet aktivt i England, Frankriket og Spania. I Toronto, midt under en foredragsturne i Canada i 1940, brøt hun sammen og døde.

Bibliografi:

  • Anarchism and Other Essays, 1911
  • My Disillusionment in Russia, 1923
  • Living My Life, 1931

Kategori:Anarkistisk elektronisk leksikon Kategori:Personer