Still working to recover. Please don't edit quite yet.

AEL:Konsenus

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Konsensus er basert på at alle i en gruppe er enig i en sak før den kan gjennomføres. På denne måten slipper man at flertallet styrer over mindretallet, noe som passer godt med anarkistiske prinsipper.

Men selv om konsensus er den "beste" måten å styre på, siden alle da er enige, er det også veldig problematisk å få det til å fungere. For det første kan en kverulant stoppe hele prosessen, fordi han framfor å lytte hele tiden jobber for å finne argumenter for sine synspunkter. Ved flertallsvalg kan kverulanter være nyttige, fordi de fører til diskusjon - som er helt nødvendig for at et direkte demokrati skal fungere, men med konsensus kan de stoppe opp prosessen med å komme fram til løsninger. Dersom kverulanten ikke gir seg kan det i sin ytterste konsekvens føre til at han (eller de) blir fryst ut av gruppa, et autoritativt og lite fruktbart resultat.

Et annet problem er at, siden alle må være enige, blir det minst kontroversielle forslaget det som går igjennom, for det er dette forslaget flest kan si seg enige i. De minst kontroversielle løsningene skaper liten utvikling.

Selv om konsensus kan være vanskelig å gjennomføre i store forsamlinger, kan det i små grupper hvor alle kjenner hverandre derimot være det beste. Og en bør også under direkte demokrati forsøke å nå konsensus før en går til avstemning.

Kategori:Anarkistisk elektronisk leksikon