Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Ordliste

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Her er en liste med ord og definisjoner som ofte dukker opp i anarkistiske og antikapitalistiske tekster. Lista er langt fra fullstendig.

Egalitær likhet. eks. i et egalitært samfunn stiller alle likt

Feminisme ide eller bevegelse om kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene

Frihetlig noe som legger vekt på individuell frihet.

Merverdi (eng. surplus value) (Økonomi, Marx) forskjellen på verdien av et arbeid og det som blir betalt for arbeidet, dvs. profitten arbeidskjøperen sitter igjen med.