Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Anarkistisk elektronisk leksikon

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Anarkistisk elektronisk leksikon var et nettleksikon om anarkismen skrevet av en person som gikk under navnet Carl Fredrik. Siden lå på serveren til NTNU. En arkivert utgave ligger i archive.org sine arkiver. Siden bel startet i 2001, og ble tatt vekk i 2006 for å sende besøkende videre til Wikipedia.

I introduksjonen til AEL stod det følgende:

Velkommen til det som sannsynligvis er det første leksikonet på norsk som omhandler anarkisme. Ordet leksikon passer muligens ikke, da det fortsatt ikke er snakk om så altfor mange ord, men det vokser. Tanken bak dette leksikonet er å skape en lettfattelig introduksjon til personer som ønsker å lære mer om anarkisme, samtidig et sted å vende tilbake til for oppklaring rundt ord og uttrykk i videre studier av anarkismen.

AEL hadde tilsammen 19 oppslagsord.

Kategori:Anarkistisk elektronisk leksikon